Letní tábor 2016

letní dětský tábor SRUB letní dětský tábor SRUB Letní tábor pro děti na okraji chráněné krajinné oblasti Železné hory, na samotě obklopené lesem, 500m od zříceniny hradu Rabštejna. Pobyt dětí je vyplněn celotáborovou hrou „STAR WARS“ a spoustou zajímavých her, soutěžemi, dobrodružstvím, výlety do okolí (zámek a hřebčíny Slatiňany, lanové centrum Podhůra, loutkářské muzeum Chrudim, přehrada Seč, hrad Lichnice atd.), koupáním, stezkou odvahy, táboráky, poznáváním přírody, kolektivními sporty, …

Termíny a ceny

I. turnus 1.7. – 20.7. 2016

cena: 4.790,– Kč (20 dní)
(obsazeno)

I. turnus, zkrácený A

1.7. – 9.7. 2016
cena: 2.990,– Kč (9 dní)
(obsazeno)

I. turnus, zkrácený B

1.7. – 16.7. 2016
cena: 4.290,– Kč (16 dní)
(obsazeno)

I. turnus, zkrácený C

9.7. – 20.7. 2016
cena: 3.590,– Kč (12 dní)
(obsazeno)

II. turnus 20.7. – 6.8. 2016

cena: 4.490,– Kč (18 dní)
(obsazeno)

II. turnus, zkrácený A

20.7. – 30.7. 2016
cena: 3.390,– Kč (11 dní)
(obsazeno)

II. turnus, zkrácený C

30.7. – 6.8. 2016
cena: 2.690,– Kč (1 týden)
(obsazeno)

III. turnus 6.8. – 23.8. 2016

cena: 4.490,– Kč (18 dní)
(volno)

III. turnus, zkrácený A

6.8. – 13.8. 2016
cena: 2.690,– Kč (1 týden)
(volno)

III. turnus, zkrácený B

6.8. – 20.8. 2016
cena: 4.190,– Kč (2 týdny)
(volno)

III. turnus, zkrácený C

13.8. – 23.8. 2016
cena: 3.390,– Kč (11 dní)
(volno)

Platba a slevy

V ceně je zahrnuto

 • ubytování v ekologicky čisté části ČR; tábor splňuje veškeré hygienické normy a není v záplavové zóně
 • doprava z Prahy do místa pobytu a zpět
 • stravování – plná penze, nepřetržitě zajištěný pitný režim
 • zdravotnický dozor
 • oblíbení vedoucí a spousta dalších lidí, kteří se o děti starají
 • zajištění programu, celotáborová hra, odměny do soutěží
 • bohatý doprovodný program
 • u zkrácených turnusů A a B není zajištěna doprava zpět z tábora
 • u zkrácených turnusů C není zajištěna doprava na tábor

Slevy

 • sleva ve výši 500,– Kč z plné ceny poukazu pro řádné členy TTO SRUB
 • sleva ve výši 500,– Kč z plné ceny poukazu pro sociálně slabší rodiny, t.j. rodiny s dětmi, které pobírají příspěvek na bydlení (dávka státní sociální podpory).
 • sleva ve výši 500,– Kč z plné ceny poukazu pro účastníka kteréhokoliv nezkráceného turnusu tábora, jehož rodiče, popřípadě jiný pracovně výkonný dospělý, aktivně pomůže alespoň na jedné víkendové akci (17.-19.6. nebo 24.-26.6.) se stavbou tábora. Počet míst je na tuto slevu omezen a je třeba se závazně objednat cca 14 dní před termínem stavby tábora na tel.: 602 887 514.

Slevy není možno sčítat.

Platba tábora

 • bankovním převodem na náš účet 0123164339, kód banky 0800. Jako variabilní symbol platby (VS) uveďte vždy číslo, které jste obdrželi na email při předběžné rezervaci nebo
 • platbu je možno provést i hotově v pokladně organizace (TTO SRUB, Nuselská 66, Praha 4). najdete nás zde v úředních hodinách (úterý až čtvrtek 9–18 hod.)

Potvrzení provozovatele pro zaměstnavatele, popř. fakturu zasíláme na požádání.

Místo pobytu, ubytování

Rabštejn u Chrudimi
chráněná krajinná oblast Železné hory
okres Chrudim, kraj Pardubický, Východní Čechy

Tábor se nachází na okraji chráněné krajinné oblasti Železné hory, na samotě, na louce z části obklopené lesem, u Markovického potoka, 500m od zříceniny hradu Rabštejn, 8 km jižně od Chrudimi. Jedná se o velký stanový tábor s vlastní dobře udržovanou příjezdovou cestu, takže, ačkoli není v blízkosti silnice, lze k němu resp. přímo do něj bez problémů dojet osobním autem i autobusem.

Více o místě pobytu a ubytování

Ubytování

Ve dvoulůžkových stanech s dřevěnou podsadou a podlážkou.

Areál

Areál tábora rozprostírající se na ploše 2,5 ha je tvořen budovou (vybavená kuchyň, jídelna, společenská místnost, kancelář), 80 podsadovými stany, velkoplošným stanem (společenská místnost, popř. sušárna), vodojemem s vlastní úpravnou vody, sociálním zařízením, velkým ohništěm a pomocnými technickými prostory (jímka odpadních vod, sklad potravin, atd.).

Volejbalová hřiště spolu s přilehlou loukou a velkým prostranstvím nabízejí dostatek prostoru pro všechny táborové aktivity. Maximální kapacita tábora, dobře zvládnutelná jak po stránce technické, tak po stránce organizační, je cca 100 dětí v turnuse plus příslušný personál.

Základem zdravotního zabezpečení tábora je kvalifikovaný zdravotník (ce) a samostatná marodka. Výhodou samostatné marodky je možnost nemocného okamžitě izolovat a zmenšit tak riziko rozšíření infekce. Další výhodou je téměř stálá přítomnost zdravotníka(ce) v bezprostřední blízkosti marodky. Zdravotní péče je poskytována ve dne i v noci. Po celou dobu trvání tábora je také nepřetržitě k dispozici osobní auto se zkušeným řidičem pro případný odvoz k lékaři, který je smluvně zajištěn v okolí tábora (Zdravotní středisko Slatiňany, popř. lékařská pohotovost Chrudim).

Pokud se děti koupají na koupališti, je vždy přítomen, kromě oddílového vedoucího, také zdravotník(ce) jako zdravotní a organizační dozor. Děti se v blízkosti koupaliště v žádném případě nesmí samostatně (bez svolení a dozoru svých vedoucích) pohybovat, natož se v něm koupat. Koupání na koupališti není pro děti povinné, pokud se na to někdo zrovna necítí, nikdo ho nenutí.

Bez nebezpečí

Děti jsou bezprostředně po příjezdu na tábor seznámeny s celým areálem (tedy i s umístěním marodky), poučeny o základních pravidlech tábornického života a je jim zdůrazněno, že v případě jakýchkoli zdravotních potížích (nejen svých, ale i kamarádů) se mohou obrátit na kteréhokoli vedoucího nebo jít přímo za zdravotníkem(cí). V případě vážnějších zdravotních potížích bezodkladně informuje vedení tábora zákonné zástupce uvedené v přihlášce dítěte.

Plán tábora pro mladé táborníky

plán tábora

Najít na mapě

Doprava

Autobusem z Prahy, tam i zpět (zkrácené turnusy A a B mají zajištěnu hromadnou dopravu jen na začátek turnusu, naopak zkrácený turnus C má zajištěnu hromadnou dopravu jen na konci turnusu).
Informace o místě a času srazu, popř. návratu Vám budou zaslány písemně při objednávce tábora (vyplněním a odesláním níže uvedeného formuláře).

Celotáborová hra „STAR WARS“

Star Wars
Pobyty dětí jsou vyplněny celotáborovou hrou, spoustou zajímavých soutěží, tábornickými dovednostmi, dobrodružstvím, výlety do okolí (zámek a hřebčíny Slatiňany, loutkářské muzeum Chrudim, přehrada Seč atd.), koupáním, noční bojovkou, táboráky, poznáváním přírody, kolektivními sporty (kopaná, přehazovaná, softbal, ringo). Při celotáborové hře spolu zápolí v hrách a soutěžích připravených hlavním a programovým vedoucím.

Celotáborové hry mají společné téma, které je zároveň mottem celého tábora. Oddílová činnost a celotáborovka jsou kostrou táborového programu i jeho organizační struktury. Kromě nich se na táboře samozřejmě organizují ještě další společné akce. Program připravujeme i ve variantě pro případ horšího počasí. Společným rysem všech táborových programů je snaha o maximální pestrost. I přes velké množství celotáborových akcí je v programu dostatek prostoru i pro činnost oddílových akcí.

Tábor je určen dětem a mládeži od 6 do 17 let let. Mladší a starší děti je možné přihlásit jen po dohodě s hlavním vedoucím turnusu. Základní a do značné míry samostatnou jednotkou táborové struktury je oddíl. Oddílů bývá obvykle osm, jsou přibližně stejně velké, nejčastěji po deseti až dvanácti dětech. Oddíly jsou smíšené věkově z důvodů celotáborové hry, aby byly stejně silné.

Tábora se účastní cca 15 dospělých táborových pracovníků. Samozřejmá je účast kvalifikovaného zdravotníka(ce). Vaří zkušený kuchař, děti v rámci služby pomáhají při přípravě stravy i s úklidem tábora. U každého oddílu je jeden plnoletý vedoucí, který zodpovídá za veškerou oddílovou činnost, kázeň a bezpečnost svěřených dětí. V praxi to znamená, že každý oddíl má, vyjma celotáborové hry, samostatný, svým vedoucím předem připravený program.

Děti se učí na táboře reagovat na změnu prostředí. Učí se hledat nové autority, nové kamarády a své místo v neznámém kolektivu. V neposlední řadě se učí též správným společenským kontaktům. Vše (mnohdy poprvé) bez ochranných křídel svých rodičů. Už jen toto je pro děti důležitá zkušenost a pro mnoho z nich, především těch mladších, i silný zážitek. Právě výchovou k samostatnosti je mimo jiné motivována táborová činnost.

Tábor dává dětem možnost vyzkoušet si činnosti, ke kterým by se jinak těžko dostali – různé sporty, výtvarné činnosti, zálesáctví, rukodělné práce a mnoho dalších. Děti se mohou srovnávat se svými vrstevníky a objevovat svůj talent. Děti ani neženeme na hranici jejich fyzických a psychických možností, ani je nenecháváme celý den „válet“ ve stanu nebo na louce. Snažíme se, aby jejich táborový program byl pestrý, vyvážený a zajímavý. Star Wars

Více o doprovodných programech zde

Doprovodné programy – co jsou zač?

Doprovodné programy jsou poznávacími a zájmovými aktivitami pro děti, které jsou doplňkem k celotáborové hře. Většinou jde o aktivity, které vzhledem k náročnosti a zaměření není možné zorganizovat pro celý tábor. Účast na doprovodných programech je pro děti dobrovolná a není v základní ceně tábora.

Kdy se programy uskuteční?

Všechny plánované programy proběhnou v průběhu každého nezkráceného turnusu v návaznosti na celotáborovou hru a počasí. Zkrácené turnusy některé programy nestihnou. Program se uskuteční při minimálním počtu 10 dětí. Maximální počet dětí v každém programu je 20. U programu č.6 (painball) je minimální počet 20 dětí, maximální počet není omezen.

Jaká je cena doprovodných programů?

Cena je jednotná ve výši 350 Kč bez ohledu na to, který program si vyberete. U programu č.6 (paintball) je v jednotné ceně zahrnuto 100 kuliček, další k dokoupení na místě po 1 Kč/ks.

PROGRAM 1: Lanové centrum Podhůra + hasiči Chrudim

více o programu 1

lanové centrum
Zde děti čeká sport, zábava a adrenalinový zážitek v lanovém parku „Podhůra“

V rámci akce „Pojďte na hasiče“ je prohlídka stanice profesionálního Hasičského záchranného sboru Chrudim s ukázkou techniky i hasičského zásahu.

PROGRAM 2: Stříbrná štola v Kutných Horách – středověký důl • trejv • středověká technologie dobývání a zpracování stříbrné rudy • mincování

více o programu 2

letní dětský tábor SRUBak
Prohlídkový okruh přibližuje celý proces, kterým musela projít stříbrná ruda, nežli se z ní vyrazila mince. Děti se seznámí se středověkým způsobem těžby, zpracováním surového stříbra a s technologií ražby mince. Součástí prohlídkové okruhu je replika důlního díla s technickým vybavením, scénická expozice přibližující zpracování stříbrné rudy a ražbu mince, původní velký těžní stroj na koňský pohon, takzvaný trejv, i autentické středověké důlní dílo. Děti, vybaveni svítilnou, helmou a hornickou halenou s kápí, takzvanou perkytlí, procházejí asi 250 m dlouhou částí původního středověkého dolu.

PROGRAM 6: Paintball

více o programu 6

letní dětský tábor SRUBak
„Hraj naplno – bav se naplno!“

Čeká nás nejen zábavná, ale hlavně zajímavá přednáška o historii paintballu, o sportovním paintballu, woodsballu a mnohem více, to vše pod taktovkou profesionálního hráče a organizátora. Nebude chybět ani videoprojekce fotografie a samozřejmě ukázka výstroje a výzbroje, kterou si můžeme osahat a vyzkoušet. A po přednášce už hurá na paintball, a vychutnat si tento jedinečný adrenalinový zážitek, kterému světově propadli nejen muži, ale i ženy všech věkových kategorií.

Termíny programů:

program č.1 4.7., 23.7. a 9.8. 2016
program č.2 14.7., 2.8. a 19.8. 2016
program č.6 7.7., 26.7. a 12.8. 2016
program č.3,4 a 5 se v roce 2016 neuskuteční

Změna programů i termínů vyhrazena.

Jak se na tyto programy přihlásit, popř. zaplatit?

Jsou tři možnosti.

a)
Necháte na dětech, který z nabízených programů je v průběhu tábora nadchne. Vybavíte děti kapesným zvýšeným o příslušný program a děti si sami na táboře nejpozději den před akcí program zaplatí. Nevýhodou této varianty je, že se počet míst v programu může naplnit variantami b) a c) dříve než se dítě rozmyslí. U menších dětí doporučujeme uskutečnit výběr za děti.

b)
Nechcete nechávat volbu na dětech, či riskovat, že počet volných míst se naplní dříve, než se děti rozhodnou? Svoji volbu pro některý z programů včetně hotovostní platby můžete provést i u autobusu při srazu na tábor.

c)
Nechcete riskovat, že počet volných míst se naplní dříve, než začne tábor? Pak stačí kdykoliv do začátku Vašeho turnusu uhradit cenu vybraného programu na číslo účtu 706523153/0800 (pozor, je rozdílný od účtu, na který jste hradili tábor). Při platbě použijte variabilní symbol, pod kterým jste uhradili tábor + nakonec přidejte číslo programu. Z toho my pak poznáme, kdo a jaký program si objednal.

(Příklad: Je-li Váš variabilní symbol při platbě tábora např.: 1234567 a chcete uhradit program č.3 bude Váš variabilní symbol pro tuto platbu je 12345673)

Stejně tak jako v případě platby tábora si můžete zvolený program objednat a zaplatit i osobně v naší kanceláři na adrese: Turisticko – tábornický oddíl dětí a mládeže SRUB, Nuselská 66, 140 00 Praha 4, v úředních hodinách (úterý až čtvrtek 9–18 hod.). Najdete nás zde.

Pokud se program z nějakého důvodu neuskuteční (nepřízeň počasí, malý počet účastníků), bude Vám částka vrácena zpět v plné výši.

Denní rozvrh

7:00 budíček služby  
7:30 budíček tábora rozcvička, ranní hygiena, úklid pokojů
8:00 snídaně  
8:40 dopolední program programový blok
12:00 oběd  
12:45 polední klid  
13:45 svačina  
14:00 odpolední program programový blok
18:00 večeře  
18:45 společný nástup vyhodnocení her a denního programu
19:30 večerní program programový blok
21:00 večerní hygiena  
21:30 večerka  

Stravování

táborová kuchyně
4× denně (kuchyně v objektu).

Jídlo se vydává v jídelně. Obědy jsou vždy teplé. Rozmanitost a kvalita odpovídá školní jídelně. Pokrmy se zásadně připravují přímo v táborové kuchyni v ten samý den, co jsou konzumovány. Pokud se oddíly vypraví na celodenní výlet, je pro ně připravena odpovídající svačina.

Po celý tábor mají děti neustále k dispozici připravený čaj nebo vodu se šťávou. Kuchyně samotná i provoz v ní odpovídá veškerým hygienickým předpisům. Děti jsou vedeny k tomu, aby si před jídlem myly ruce. Několikrát za tábor se každý oddíl dostane do místního obchodu v obci, kde si děti mohou doplnit své soukromé zásoby dobrot a pamlsků.

Často kladené otázky

letní dětský tábor Rabštejn - koupaliště Slatiňany Tady najdeš odpovědi na nejčastěji kladené otázky a některé základní rady. Přečti si je před odjezdem, ještě než si zabalíš kufr. Usnadní ti to první dny na táboře. Těšíme se na tebe!

Chceš nám pomoci postavit stany, a hlavně si ještě před začátkem tábora prohlédnout, kde a s kým strávíš část prázdnin?
Pokud je ti aspoň 11 let, můžeš (nejlépe i s rodiči) se zúčastnit jedné z našich víkendových staveb tábora, které se konají během dvou posledních červnových víkendů. Konkrétní informace o stavbě tábora získáš na srubak@srubak.cz

S kým budu ve stanu bydlet?
Do každého stanu se vejdou dva táborníci. Tvůj nový kamarád bude určitě stejného pohlaví jako ty a většinou podobně starý, to abyste si lépe rozuměli. Pokud víš, že jedeš na tábor s kamarádem nebo spolužákem, napište oba na přihlášku, že chcete (nebo nechcete :-) bydlet spolu).

A s kým budu v oddíle?
Každý oddíl má tak 10–12 členů. Jsou v něm dohromady holky i kluci a jak malí, tak velcí táborníci, to aby všechny oddíly byly podobné a taky měly stejné šance při hrách. Členové jednoho oddílu mají stany vedle sebe a šéfuje jim vždycky jeden vedoucí starší 18 let. Ten ti se vším poradí a vyplatí se ti ho poslouchat.

Co si vzít s sebou za jídlo?
Vystačíš si se svačinou do autobusu. Po příjezdu dostaneš večeři. Co nejdříve sněz všechny řízečky, chlebíky a buchty, které máš přibalené. Druhý den už budou zkažené.

Je dobré napsat hned domů?
Zbytečná otázka. Doma jsou na tvé první dojmy určitě zvědaví. Neváhej a napiš hned první nebo druhý den!

Budeme se koupat?
Přímo v táboře je skládací bazének, ale ten je spíš na osvěžení a ošplouchnutí, protože nejbližší koupání je asi 2 km daleko. Pokud jsi ovšem náruživý plavec, velkého koupaliště se dočkáš už čtvrtý den tábora, kdy se jde do města na výlet.

A co sprchování?
Naše umývárna má báječné sprchy s teplou vodou. Párkrát do týdne tě do sprch naženeme, protože les, bláto a horko dokážou s táborníkem udělat hotové divy. Kluci a holky se bohužel sprchují odděleně :-)

Je tam elektřina? Budu si moct nabít mobil?
Nepočítej s tím. Proud na táboře máme, ale jen kvůli nářadí a čerpadlům. Nabíjet telefony a jiné spotřebiče bohužel není možné. Vezmi si s sebou radši knížku a domů piš pohledy.

Jak chodí pošta?
Pro dopisy jezdíme denně, ovšem pokud pošta nepracuje (víkendy a svátky), mohou se psaní i tři dny nakupit. Nezoufej, pokud ti ze začátku tábora nic nepřišlo: tím víc toho může dojít později. Pozor na balíky. Pokud ti dorazí nějaká mňamka, nezapomeň ji co nejdřív sníst, a nejlépe se rozdělit s kamarády. Tvé dopisy budeme odvážet také denně. Pohledy (s naším tábořištěm) se známkou si můžeš koupit na místě.

Bude možnost si něco koupit?
V okolí tábora žádný krámek není. Občas k nám zavítá zmrzlinář, ale na to nejde vždycky spoléhat. Asi dvakrát za tábor ovšem budeš ve městě, kde si nějakou mňamku můžeš koupit.

Jak to vypadá ve stanu?
Budeš mít postel s molitanovou matrací. Pod postel si dáš kufr, boty a další věci, které by překážely v uličce. Místa není mnoho, a tak je potřeba dodržovat pořádek. Ten se může i bodovat :-) Drobné předměty a prádlo je dobré mít uložené v tašce nebo pytli, aby ti nezapadaly pod podlážku, nepopletly s věcmi souseda a nepošlapaly se.

Kolik místa je pod postelí? Vejde se mi tam kufr?
Mezi podlážkou a postelí je ve všech stanech standardně 23–24 cm. Středně velký kufr se tam bez problémů vejde.

Co se ve stanu nesmí?
Do stanu nenos nedojedené jídlo z jídelny “na potom”. Ve stanu nechovej žádná zvířátka (zbloudilá ani nalezená). Když prší a plachta je mokrá, nesmíš se jí dotýkat! Jinak začne propouštět vodu a budeš mít ve spacáku rybníček. Všechny spreje (voňavky, repelenty) používej venku. Postříkaná plachta může propouštět vodu. Ve stanu ani kolem něj nešermuj klacky a noži. Protrhneš plachtu!

Co mám dělat, když přijde bouřka?
Počkat, až přejde; schovej se ve stanu nebo v jídelně a neběhej po louce. Vybavovat se v bouřce u stožáru není zrovna moudré.

Co se bude vůbec dít?
Po celý tábor budeš se svým oddílem hrát hry s ostatními oddíly (nebo proti nim). Volného času na čtení a dospávání budeš mít dost, ale jen ve chvílích k tomu určených. Když se hraje hra, musíš se zapojit, aby tvůj oddíl vyhrál! V polovině tábora se jde na dvoudenní putovní výlet na nějaké prima místo, kde se u ohníčku přenocuje.

Co když mě nějaká hra nebude bavit?
Za celý tábor k takové situaci určitě párkrát dojde, každého baví něco jiného. V takové chvíli ale pokračuj ve hře a nekaž to ostatním, které to baví. Oni ti to vynahradí zase v příští hře.

Co je to ta táborová služba?
Oddíly se den po dni střídají v táborové službě, na každou to vyjde asi třikrát za tábor. Oddíl musí hlídat tábor před náhodnými vetřelci z řad houbařů a turistů, musí pomoci s přípravou jídla v kuchyni, úklidem tábořiště atd. Členové služebního oddílu se střídají na denní i noční hlídce (ve dvojicích).

Budu na hlídce i v noci?
Ano. Vždycky v den, kdy má tvůj oddíl službu. Noční hlídka trvá krátce (ne déle než dvě hodiny) a budeš na ní s kamarádem. Zato však musíte opravdu hlídat a obcházet tábor. Usnutí na hlídce a neprobuzení hlídky následující je závažný prohřešek!

Máš dotaz, na který jsi zde nenašel odpověď? Napiš nám na srubak@srubak.cz

Historie táborů

Od roku 1990 již 26. letní dětský tábor

Naše organizace má dlouholetou zkušenost s pořádáním dětských táborů během všech školních prázdnin. První tábor TTO SRUB se konal v roce 1984 v dnes již neexistující chatě v Tisé. Současné spolek TTO SRUB kontakt zde navázal na zkušenosti a tradice táborů TTO SRUB a od roku 1990 pořádá tábory pro veřejnost po celém území ČR (Libež, Spačice, Heřmanův Městec, Nýřany, Aš, Zálesí u Vacova, Hříběcí, Vižňov, Kaliště a Rabštejn u Chrudimi).

Registrovaná organizace

Od roku 2004 jsme Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR uznanou nestátní neziskovou organizací pro oblast práce s dětmi a mládeží ve volném čase odkaz zde pro roky 2008–10 a odkaz zde pro roky 2013–15. Tábory TTO SRUB jsou dobrovolnickou aktivitou a jsou pořádány jako neziskové. Od roku 1990 prošlo těmito tábory kolem 7.500 dětí. Dlouhá a bohatá historie táborů je jedním z předpokladů dobrého tábora.

Vedoucí oddílů

Jméno a příjmení Funkce v organizaci Telefon E-mail
Pavel Alexandrovič předseda 602 887 514 paja(zavináč)sru­bak.cz
Pepa Kales místopředseda, administrativa táborů 777 231 281 josefkales(za­vináč)seznam.cz
Dana Bujáková účetní ————— srubak(zavináč)sru­bak.cz
Vladimír Černý technická příprava letních táborů 728 506 387 cernoch.v(zavi­náč)centrum.cz
Lenka Žižková administrativa grantů 774 692 581 zizalenkab(za­vináč)seznam.cz
Turistické oddíly
Pavel Alexandrovič vedoucí klubu 602 887 514 paja(zavináč)sru­bak.cz
Klub skřítka Tvořílka
Kateřina Vejmelková vedoucí klubu 702 193 415 k.vejmelkova(za­vinac)seznam.cz
Kluby Fantasy a deskových her
Martin Pátek vedoucí klubu 737 570 618 antici(zavináč)cen­trum.cz
Kluby Fantasy a deskových her 2
Isabela Johanovská vedoucí klubu 720 659 007 isaazuza(zavi­náč)seznam.cz
Klub Pevnostního opevnění
Petr Pátek vedoucí klubu 603 928 600 rs65(zavináč)e­mail.cz
Martin Pátek zástupce ved. klubu 737 570 618 antici(zavináč)cen­trum.cz
Angličtina pro seniory
Jiřina Alexandrovičová vedoucí klubu 607 591 399 ji.alex(zavináč)sez­nam.cz
 • Hlavní vedoucí tábora je starší 21 let. Vlastní osvědčení o absolvování školení u akreditované organizace MŠMT ČR a má několikaletou zkušenost s prací na dětských táborech tohoto typu.
 • Zdravotník je plnoletý a musí splňovat kvalifikační předpoklady předepsané příslušným zákonem (Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. §§10 a 11).
 • Vedoucí oddílu a klubu je plnoletý a má absolvovaný příslušný vzdělávací kurz.

Sponzoři tábora

Děkujeme všem našim sponzorům, kteří finančně, materiálně, či mediálně přispěli k uskutečnění tohoto tábora.

Informace a dokumenty ke stažení


Soubor obsahuje základní informace, kontaktní adresy, pokyny rodičům ohledně přihlašování a placení, orientační seznam věcí, přihlášku na letní tábor, „Potvrzení lékaře“ a „Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti“.

Nenašli jste nějaké informace na těchto stránkách? Pište, volejte, e-mailujte, …

 • Turisticko – tábornický oddíl dětí a mládeže SRUB®
 • Nuselská 66, 140 00 Praha 4
 • telefon: 261 210 006 (úterý až čtvrtek 9–18 hod.)
 • mobil: 602 887 514 (pondělí až neděle 9–20 hod.)
 • e-mail: srubak@srubak.cz

Objednávka letního tábora 2019 (předběžná, nezávazná)
 1. (požadované)
 2. (požadované)
 3. (požadované)
 4. (požadované)
 5. (požadován platný e-mail)
 6. (požadované)


 7. *Povinné údaje
 8. Pokud Vám po odeslání tohoto formuláře nepřijde ihned potvrzovací email s informacemi k táboru, zkontrolujte složku SPAM.
 

cforms contact form by delicious:days

 facebook