Vedoucí oddílů a klubů

Jméno a příjmení Funkce v organizaci Telefon E-mail
Pavel Alexandrovič předseda 602 887 514 paja(zavináč)sru­bak.cz
Pepa Kales místopředseda, administrativa táborů 777 231 281 josefkales(za­vináč)seznam.cz
Dana Bujáková účetní ————— srubak(zavináč)sru­bak.cz
Vladimír Černý technická příprava letních táborů 728 506 387 cernoch.v(zavi­náč)centrum.cz
Lenka Žižková administrativa grantů 774 692 581 zizalenkab(za­vináč)seznam.cz
Turistické oddíly
Pavel Alexandrovič vedoucí klubu 602 887 514 paja(zavináč)sru­bak.cz
Klub skřítka Tvořílka
Kateřina Vejmelková vedoucí klubu 702 193 415 k.vejmelkova(za­vinac)seznam.cz
Kluby Fantasy a deskových her
Martin Pátek vedoucí klubu 737 570 618 antici(zavináč)cen­trum.cz
Kluby Fantasy a deskových her 2
Isabela Johanovská vedoucí klubu 720 659 007 isaazuza(zavi­náč)seznam.cz
Klub Pevnostního opevnění
Petr Pátek vedoucí klubu 603 928 600 rs65(zavináč)e­mail.cz
Martin Pátek zástupce ved. klubu 737 570 618 antici(zavináč)cen­trum.cz
Angličtina pro seniory
Jiřina Alexandrovičová vedoucí klubu 607 591 399 ji.alex(zavináč)sez­nam.cz
  • Hlavní vedoucí tábora je starší 21 let. Vlastní osvědčení o absolvování školení u akreditované organizace MŠMT ČR a má několikaletou zkušenost s prací na dětských táborech tohoto typu.
  • Zdravotník je plnoletý a musí splňovat kvalifikační předpoklady předepsané příslušným zákonem (Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. §§10 a 11).
  • Vedoucí oddílu a klubu je plnoletý a má absolvovaný příslušný vzdělávací kurz.
 facebook