Historie

rok 1989, tak to už je fakt historie :-)

Turisticko – tábornický oddíl dětí a mládeže SRUB® vznikl jako malý dětský oddíl v červenci 1986. Od počátku se jeho činnost zaměřovala na výchovu dětí a mládeže v oblasti turistiky (zejména pěší, ale v posledních letech i vodácké a cykloturistiky), tábornictví a ochrany přírody. V roce 1990 se oddíl zaregistroval jako základní organizace AVZO ČR. Od září 1994 je Turisticko – tábornický oddíl dětí a mládeže SRUB® samostatnou neziskovou dětskou organizací s právní subjektivitou.

Za dobu existence prošlo organizací více jak 1500 řádných členů z řad dětí a mládeže, bylo uskutečněno více jak 150 zimních, jarních a letních dětských táborů, cca 500 víkendových a krátkodobých akcí v přírodě, cca 7000 hodin pravidelné schůzkové činnosti a podařilo se vybudovat i vlastní táborovou základnu v Rabštejně u Chrudimi.

V posledních letech jsme otevřeli nové volně přístupné kluby pro neorganizované děti a mládež. „Klub fantasy a deskových her“ – klub her na hrdiny pro všechny fandy do sci-fi a fantasy (dračákisty, runnery, magičáky), „Klub dobrodružství“ pro starší děti (od 12 let), které chtějí zažít trochu fyzicky náročnějšího dobrodružství a vybít svoji energii v akčním programu (pobyt a přežití v extrémních podmínkách, horolezectví, cykloturistika, plavání atd.), „Klub pevnostního opevnění“ pro děti a mládež do 26 let se zájmem o vojenskou historii a fortifikační stavby, „LARP klub“ pro zájemce, kteří mají blízko k divadlu a „Klub skřítka Tvořílka“, což jsou tvořivé dílničky pro děti ve věku 5–10 let.

Historie v datech

1979
Na Praze 4 je založen přímý předchůdce TTO SRUB, malý dětský turistický oddíl Žabáci.

1986
Vzniká Turisticko-tábornický oddíl dětí a mládeže SRUB jako samostatný dětský oddíl. Od počátku se jeho činnost zaměřuje na výchovu dětí a mládeže v oblasti turistiky, tábornictví a ochrany přírody.

1988
TTO SRUB získává tábořiště v Rabštejně u Chrudimi, kde od roku 1991 vlastními silami buduje rozsáhlou táborovou základnu a táboří zde dodnes.

1990
TTO SRUB se registruje jako základní organizace AVZO ČR.

1994
TTO SRUB je samostatnou dětskou organizací s právní subjektivitou, registrovanou na Ministerstvu vnitra ČR jako občanské sdružení.

1998
Název organizace Turisticko – tábornický oddíl dětí a mládeže SRUB® je chráněn ochranou známkou ®.

2000–2004
TTO SRUB rozšiřuje svoji činnost o poznávací výlety, cykloturistické či vodácké výpravy, a především o zájmové kluby i pro neorganizované dě­ti.

2004
TTO SRUB získává titul „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“ pro léta 2005–2007.

2007
TTO SRUB získává titul „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“ pro léta 2008–2010.

2012
TTO SRUB získává titul „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“ pro léta 2013–2015.

2014
TTO SRUB se registruje jako zapsaný spolek

 facebook