Oddíly a kluby

Posláním naší organizace je nabídnout dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let zajímavější alternativu trávení volného času než ulici. Prostřednictvím zájmových oddílů a klubů, víkendových akcí, poznávacích výletů a táborů chceme nabídnout zajímavé mimoškolní alternativy pro volný čas dětí a mládeže.

Turistické oddíly

turistaDěti navštěvují družiny o cca 15 členech, ve kterých se učí žít v kolektivu, jsou vedeny k samostatnosti a vybíjejí přebytečnou energii. Na schůzkách si formou her osvojují teoretické znalosti z turistiky, tábornictví a ochrany přírody, které doplňují na víkendových akcích a táborech znalostmi praktickými. Náplní schůzek jsou i hry, kterými se snažíme děti odreagovat od každodenních stresů. Aktivní členové získají turistické a tábornické vybavení, slevy na víkendové akce, poznávací výlety, tábory a další výhody. Schůzky se konají jednou až dvakrát týdně v našich klubovnách v Praze 4.

Klub Pevnostního opevnění

pevnostJedná se o volně přístupný klub pro děti a mládež do 26 let se zájmem o vojenskou historii a fortifikační stavby. Klub vznikl na jaře 1994 skupinou tří nadšenců a po více než dvaceti letech aktivní činnosti čítá na 20 osob různých profesí a stáří. Zaměřuje se především na problematiku fortifikací a čs. opevnění 1936–1945, ale také na zbraně a techniku potenciálních spojenců nebo nepřátel. Paleta zájmů členů tohoto klubu je velmi pestrá, společné ale mají jedno – československé opevnění a vše s ním související. Členové klubu se v průběhu roku aktivně scházejí a účastní se akcích spojených s vojenskou historií.

Vlastní webové stránky Klubu Pevnostního opevnění najdete zde .

Angličtina pro seniory

seniorTento klub je určen seniorům, kteří chtějí aktivně trávit svůj volný čas a začít se učit anglicky nebo oprášit své již získané vědomosti. Lekce probíhají jednou týdně, a to v sobotu. V jednom kurzu jsou obvykle dva až pět studentů.

Senioři mají na své kurzy angličtiny jiné nároky než mladí lidé, kteří obvykle navštěvují běžné kurzy anglického jazyka. Kromě odlišných priorit a tempa výuky je důležitá i metoda, kterou lektor pro výuku používá. Lidé v postproduktivním věku si často stěžují na svou paměť. Někdy mají dokonce pocit, že už se nic nového nemohou naučit. Cílem našeho kurzu angličtiny pro seniory je vytvořit přátelské prostředí s dostatkem prostoru pro dotazy a časté opakování.

Tvoření se skřítkem Tvořílkem

Tvořivé dílny pro dětiMáte šikovné ruce a zároveň se Vám líbí pohádky?
Neváhejte nás navštívit!
Náš skřítek Tvořílek (na obrázku vpravo) a jeho kamarádka (zatím se schovává v krabici) pro Vás nachystali dílničky, kde se nikdo nudit nebude.
Můžete se těšit na tvoření s různým materiálem, ať už je to papír, vlna, plastové kelímky, přírodniny a další.
Dílničky skřítka Tvořílka probíhají každé úterý odpoledne a jsou určené jak pro rodiče s dětmi (ve věku od 3 let), tak i pro samotné děti (od 7 let).

Klub Fantasy a deskových her

hrajeme siSdružuje děti a mládež ve věku 10 – 18 let, které spojuje zájem o hry na hrdiny, fantasy a sci-fi. Klub fantasy a deskových her je otevřen každé úterý v Praze 4 a několikrát do roka pořádá vícedenní akce. Na schůzkách a akcích hrají děti hry na hrdiny (Dračí Doupě, Talisman, Shadowrunn, Aréna aj.), získávají poznatky z literatury a filmů z oblasti sci-fi a fantasy, které si později mohou prověřit v různých soutěžích. Navíc se alespoň třikrát do roka účastní conů (setkání příznivců sci-fi a fantasy), kde se mohou setkat se spisovateli žánru sci-fi a fantasy, dozvědět se různé zajímavosti na přednáškách nebo změřit síly s jinými hráči na turnajích.

Pomocí tohoto klubu nabízíme neorganizovaným pražským dětem další alternativu trávení volného času. Vycházíme ze skutečnosti, že hry na hrdiny se v poslední době staly oblíbenou zábavou dětí a mládeže. Kromě toho, že fungují jako účinná relaxace, napomáhají také k rozvoji představivosti a tvořivosti, což jsou vlastnosti, které je potřeba u dnešních dětí podporovat.

Klub Dobrodružství

cyklistaVolně přístupný klub pro všechny neorganizované děti (od 13 let) a mládež, které chtějí zažít trochu fyzicky náročnějšího dobrodružství a vybít svoji energii v akčním programu (pobyt a přežití v extrémních podmínkách, horolezectví, vodní turistika, cykloturistika, plavání atd.).Mapa klubovny zde.

 facebook